MENU

NEWS

ข่าวสารและกิจกรรม

25.08.2020
โครงการส่งเสริมความสุขพนักงาน : สวนผักปลอดสารพิษ

ตามนโยบายส่งเสริมความสุขของพนักงานในโครงการ Happy8 ทางบริษัทได้จัดโครงการสวนผักปลอดสารพิษ ตรงบริเวณพื้นที่ว่างภายในบริษัท จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีผักที่สด และปราศจากสารเคมี ได้รับประทาน อีกทั้งยังเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสามัคดีในองค์กรอีกด้วย เริ่มต้นโครงการ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 พนักงานทุกคนได้ร่วมกันขุดดิน ขึ้นแปลง และหว่านเมล็ดผักต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง คะน้า พริกขี้หนู มะเขือเทศ กะเพรา โหระพา แตงกวา ผักชี มะละกอ ถั่วผักยาว จากนั้นเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรก ณ วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 โดยพนักงานทุกท่านได้รับผักบุ้ง ผักชี แตงกวา พริก…

16.03.2020
นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี2563)

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 ท่านจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวธนัญญา วิโรจน์ศศิอร (ชื่อเล่น : อิง) และ นายภัคพล สมบัตร (ชือเล่น : ม่อน) ได้มาฝึกงานที่บริษัทซาคูมะ(ประเทศไทย)จำกัด เป็นระยะเวลา 4 เดือน (16 ธันวาคม พ.ศ.2562  ถึง 19 มีนาคม พ.ศ. 2563) ทางบริษัทหวังว่าประสบการณ์จากการได้ทดลองทำงานจริง เป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่จะนำไปเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตการทำงานของทั้งสองท่าน เป็นครั้งที่ 4 ของบริษัทซาคูมะ(ประเทศไทย)จำกัด ในการรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเราจะดำเนินโครงการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

28.02.2020
นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 จากสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (ปี2562)

นักศึกษาจากสถานบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นายธิติ เธียรมนตรี (ชือเล่น : จิ้น) ได้เข้ามาฝึกงานที่บริษัทซาคูมะ(ประเทศไทย)จำกัด เป็นเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563) ทางบริษัทหวังว่าประสบการณ์จากหน้างานจริง จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตได้ เป็นครั้งที่ 2 ของบริษัทซาคูมะ(ประเทศไทย)จำกัด ในการรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และเราจะดำเนินโครงการการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

10.05.2019
นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปี2562)

นักศึกษาชั้นปีที่4 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวฮารุมิ มิอุระ (ชื่อเล่น : อุ้ม) และ นางสาวณัฐชยา (ชือเล่น : แนท) ได้ฝึกงานที่บริษัทซาคูมะ(ประเทศไทย)จำกัด ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562  ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562) ทางบริษัทหวังว่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำงานจริงนั้น จะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตได้ การรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ของบริษัทซาคูมะ(ประเทศไทย)จำกัด และเราจะดำเนินโครงการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

28.02.2019
นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 จากสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น (ปี2561)

นักศึกษา 2 ท่านจากสถานบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นนางสาวมนิษิณี (ชื่อเล่น : เอิร์น) และ นายชนะพัฒน์ อำนาจอนันต์ (ชือเล่น : เขต) ได้เข้ามาฝึกงานที่บริษัทซาคูมะ(ประเทศไทย)จำกัด เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562) ทางบริษัทหวังว่าประสบการณ์จากการได้ลงมือทำงานจริง จะเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตได้ เป็นครั้งแรกของบริษัทซาคูมะ(ประเทศไทย)จำกัด ในการรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และเราจะดำเนินโครงการการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง

Copyright © SAKUMA (THAILAND) CO.,LTD. All Rights Reserved.